Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από 5-5-2021 έως 10-5-2021 (συνημ).