Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Oρθή επανάληψη των κανόνων/όρων των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021 (συνημ).

Oρθή επανάληψη των κανόνων/όρων των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021 (συνημ).