Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΦΕΚ Β’ 4709, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (συνημ).

ΦΕΚ Β’ 4709, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (συνημ).