Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης(συνημ)