Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων Κοζάνης έως και την 6/11/2020

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων Κοζάνης έως και την 6/11/2020

Με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952/28-10-2020 ΚΥΑ η Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Σερρών τίθενται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό), το οποίο συνεπάγεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4709/23-10-2020) (βλ. προηγούμενη ανακοίνωση).

Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.