Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Aπριλίου 2021 – Ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης εξετάσεων (έξι συνημμένα έγγραφα).

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Aπριλίου 2021 – Ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης εξετάσεων (έξι συνημμένα έγγραφα).

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), σε συνέχεια της από 19/3/2021 ανακοίνωσης, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Απριλίου 2021 θα διενεργηθούν γραπτώς εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες προετοιμασίας της ψηφιακής πλατφόρμας, η έναρξη των εξετάσεων μετατίθεται για τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου2021, και ακολούθως οι εξετάσεις θα συνεχιστούν από την Τρίτη 4 Μαΐου 2021.