Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (συνημ).