Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης: Το από 08/02/2021 έγγραφο για την οίκοθεν απόσυρση δικογραφιών για το χρονικό διάστημα από 08/02/2021 έως 14/02/2021 (συνημ).

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης: Το από 08/02/2021 έγγραφο για την οίκοθεν απόσυρση δικογραφιών για το χρονικό διάστημα από 08/02/2021 έως 14/02/2021 (συνημ).