Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (συνημ).