Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από 6-2-21 έως 15-2-2021

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από 6-2-21 έως 15-2-2021
                 Πτολεμαΐδα, 8-2-2021

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
   
       Ταχ.Δ/νση: Λαγοθηριανού και

Θεολογίδη, Πτολεμαϊδα.

  
       Τ.Κ.: 502 00  
     Αρ Τηλεφώνου: 24630-22218,

24630- 24576.

     FAX: 24630-24579

e-mail: [email protected]

 

  
      Αρ πράξης: 18/8-2-2021 

Προς

1.Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

(Γραφείο Υπουργού)

2. Τον  κ. Γενικό Γραμματέα    Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

3. Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

4. Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

5. Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 454/5.2.2021, η οποία αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων, προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, θα ισχύσει στο σύνολό της η προαναφερόμενη υπ’αριθμ. 15/1-2-2021 πράξη μας (βλ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ, ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021).

 

                         Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

                                               ΑΘΗΝΑ ΦΟΝΗΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄