Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 546/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν στη δικάσιμο της 11ης/11/2020 (συνημ).