Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 554/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν στις δικασίμους 16ης/10/2020, 13ης/11/2020, 20ης/11/2020 και 11ης/12/2020 (συνημ).