Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 545/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν στη δικάσιμο της 4ης/11/2020 (συνημ).