Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 540/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν. 3869/2010 που ματαιώθηκαν από 16/10/2020 έως 07/01/2021 (συνημ).