Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 109/2020 της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης για τον ορισμό της δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων της 16ης/12/2020 (συνημ).