Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πολιτικό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη με αριθμό 52/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που ματαιώθηκαν στη δικάσιμο της 4ης-11-2020 και στη δικάσιμο της 2ης-12-2020 (συνημ).