Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 127/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων N. 3869/2010, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 2ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 127/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων N. 3869/2010, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 2ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).