Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 10/05/2021 (συνημ).