Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Κοζάνης και Εορδαίας για το μήνα Μάιο 2021.

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Κοζάνης και Εορδαίας για το μήνα Μάιο 2021.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

   1)Ειρηνοδικείο Κοζάνης

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
  10-5-2021 Δικάσιμος (Εκουσία) Ζαρδαβά
  12-5-2021 Υπερχρεωμένα Τσιόλα  (2/3) – Ζαρδαβά (1/3)
  12-5-2021 Ασφαλιστικά Τσιόλα  (2/3) – Ζαρδαβά (1/3)
  13-5-2021 Προδικαστικοί Τσιόλα  – Φονηά (1/2)
  14-5-2021 Δικάσιμος (Τακτική) Τσιόλα – Φονηά  (1/2)
  19-5-2021 Υπερχρεωμένα Ευστρατιάδου (2/4) Ζαρδαβά (1/4)  – Βαζούρα (1/4)
  21-5-2021 Υπερχρεωμένα Βαζούρα (2/3) – Ζαρδαβά  (1/3)
  24-5-2021 Δικάσιμος (Εκουσία) Ευστρατιάδου
  26-5-2021 Ασφαλιστικά Φονηά (2/3) – Ευστρατιάδου (1/3)
  28-5-2021 Υπερχρεωμένα Φονηά (1/4) – Ευστρατιάδου (1/4) – Πεγιαζόγλου (2/4)

 

 

2)Ειρηνοδικείο Εορδαίας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Προανάκριση  Κοσμίδου
    17-5-2021 Δικάσιμος (Τακτική)  Ζαρδαβά (2/3) – Βαζούρα (1/3)
    24-5-2021 Ασφαλιστικά Πεγιαζόγλου
    24-5-2021 Εκουσία Πεγιαζόγλου
    24-5-2021 Υπερχρεωμένα Φονηά (2/3) – Πεγιαζόγλου (1/3)
   24-5-2021 Προδικαστικοί Πεγιαζόγλου
   31-5-2021 Δικάσιμος (Τακτική) Ευστρατιάδου

 

                                                              Κοζάνη  5 Μαϊου 2021

                                                                             Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

                                                      Δήμητρα Τσιόλα

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                

                 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

                                    ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Από 10-05-2021 έως 31-05-2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
10,11,12                             /5/2021 Ζαρδαβά
13,14                                   /5/2021 Τσιόλα
17,18,19                              /5/2021 Βαζούρα
20,21,24                              /5/2021 Πεγιαζόγλου
25,26,27                              /5/2021 Ευστρατιάδου
28,31                                   /5/2021 Φονηά

 

 

 

 

Κοζάνη  05-05- 2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

 

 

Δήμητρα Τσιόλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

                                                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΕΥΝΩΝ                                   

Από 10-05-2021  έως  31-05-2021

                                                                                                                                                                

10 – 5:  Κοσμίδου

11  –  5 :  Ζαρδαβά

12,13  –  5 :   Κοσμίδου

14 – 5:    Στεργίου

15 – 5:   Κοσμίδου

16 – 5:    Τσιόλα

17 – 5 :   Βαζούρα

18,19,20 – 5:   Κοσμίδου

21 – 5:    Πεγιαζόγλου

22 – 5:    Ευστρατιάδου

23,24 – 5:   Κεβοπούλου

25 – 5:    Φονηά

26 -5:    Κοσμίδου

27 – 5:    Ευστρατιάδου

28 – 5:    Τσιόλα

29 – 5:    Φονηά

30,31 – 5:    Κουτσούμης

 

Κοζάνη 05-05-2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου

 

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΤΣΙΟΛΑ