Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Κοζάνης και Εορδαίας για το μήνα Μάιο 2021.

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Κοζάνης και Εορδαίας για το μήνα Μάιο 2021.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

   1)Ειρηνοδικείο Κοζάνης

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
  10-5-2021Δικάσιμος (Εκουσία)Ζαρδαβά
  12-5-2021ΥπερχρεωμέναΤσιόλα  (2/3) – Ζαρδαβά (1/3)
  12-5-2021ΑσφαλιστικάΤσιόλα  (2/3) – Ζαρδαβά (1/3)
  13-5-2021ΠροδικαστικοίΤσιόλα  – Φονηά (1/2)
  14-5-2021Δικάσιμος (Τακτική)Τσιόλα – Φονηά  (1/2)
  19-5-2021ΥπερχρεωμέναΕυστρατιάδου (2/4) Ζαρδαβά (1/4)  – Βαζούρα (1/4)
  21-5-2021ΥπερχρεωμέναΒαζούρα (2/3) – Ζαρδαβά  (1/3)
  24-5-2021Δικάσιμος (Εκουσία)Ευστρατιάδου
  26-5-2021ΑσφαλιστικάΦονηά (2/3) – Ευστρατιάδου (1/3)
  28-5-2021ΥπερχρεωμέναΦονηά (1/4) – Ευστρατιάδου (1/4) – Πεγιαζόγλου (2/4)

 

 

2)Ειρηνοδικείο Εορδαίας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Προανάκριση Κοσμίδου
    17-5-2021Δικάσιμος (Τακτική) Ζαρδαβά (2/3) – Βαζούρα (1/3)
    24-5-2021ΑσφαλιστικάΠεγιαζόγλου
    24-5-2021ΕκουσίαΠεγιαζόγλου
    24-5-2021ΥπερχρεωμέναΦονηά (2/3) – Πεγιαζόγλου (1/3)
   24-5-2021ΠροδικαστικοίΠεγιαζόγλου
   31-5-2021Δικάσιμος (Τακτική)Ευστρατιάδου

 

                                                              Κοζάνη  5 Μαϊου 2021

                                                                             Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

                                                      Δήμητρα Τσιόλα

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                

                 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

                                    ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Από 10-05-2021 έως 31-05-2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
10,11,12                             /5/2021Ζαρδαβά
13,14                                   /5/2021Τσιόλα
17,18,19                              /5/2021Βαζούρα
20,21,24                              /5/2021Πεγιαζόγλου
25,26,27                              /5/2021Ευστρατιάδου
28,31                                   /5/2021Φονηά

 

 

 

 

Κοζάνη  05-05- 2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

 

 

Δήμητρα Τσιόλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

                                                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΕΥΝΩΝ                                   

Από 10-05-2021  έως  31-05-2021

                                                                                                                                                                

10 – 5:  Κοσμίδου

11  –  5 :  Ζαρδαβά

12,13  –  5 :   Κοσμίδου

14 – 5:    Στεργίου

15 – 5:   Κοσμίδου

16 – 5:    Τσιόλα

17 – 5 :   Βαζούρα

18,19,20 – 5:   Κοσμίδου

21 – 5:    Πεγιαζόγλου

22 – 5:    Ευστρατιάδου

23,24 – 5:   Κεβοπούλου

25 – 5:    Φονηά

26 -5:    Κοσμίδου

27 – 5:    Ευστρατιάδου

28 – 5:    Τσιόλα

29 – 5:    Φονηά

30,31 – 5:    Κουτσούμης

 

Κοζάνη 05-05-2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου

 

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΤΣΙΟΛΑ