Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 82/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 12ης/02/2021 (υποθέσεις ειδικής διαδικασίας – ανακοπών) – Νέα δικάσιμος η 22η/10/2021 {συνημ}.

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 82/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 12ης/02/2021 (υποθέσεις ειδικής διαδικασίας – ανακοπών) – Νέα δικάσιμος η 22η/10/2021 {συνημ}.