Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 81/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 12ης/02/2021 (υποθέσεις τακτικής [παλαιάς] και ειδικής διαδικασίας – υποθέσεις μικροδιαφορών) – Νέα δικάσιμος η 5η/11/2021 {συνημ}.

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 81/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 12ης/02/2021 (υποθέσεις τακτικής [παλαιάς] και ειδικής διαδικασίας – υποθέσεις μικροδιαφορών) – Νέα δικάσιμος η 5η/11/2021 {συνημ}.