Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Εορδαίας με αριθμό 21α/11-2-2021 για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Εορδαίας με αριθμό 21α/11-2-2021 για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
                 Πτολεμαϊδα, 11-2-2021

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
   
       Ταχ.Δ/νση: Λαγοθηριανού και

Θεολογίδη, Πτολεμαϊδα.

  
       Τ.Κ.: 502 00  
     Αρ Τηλεφώνου: 24630-22218,

24630- 24576.

     FAX: 24630-24579

e-mail: [email protected]

 

  
      Αρ πράξης:21α/11-2-2021 

Προς

1.Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

(Γραφείο Υπουργού)

2. Τον  κ. Γενικό Γραμματέα    Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

3. Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

4. Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

5. Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

 

 

Aφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 534/10-2-2021), η οποία αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, θα ισχύσει στο σύνολό της η υπ’αριθμ 18/8-2-2021 πράξη μας (βλ υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 454/5.2.2021), η οποία συμπληρώνεται ως εξής: Αποποιήσεις κληρονομίας θα πραγματοποιούνται μόνον για σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα αναφέρεται ρητά σε σχετική αίτηση.

 

                         Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

                                               ΑΘΗΝΑ ΦΟΝΗΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄