Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 80/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 22ης/01/2021 (υποθέσεις παλαιάς τακτικής διαδικασίας, υποθέσεις ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών) – Νέα δικάσιμος η 8η/10/2021 {συνημ}.

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 80/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 22ης/01/2021 (υποθέσεις παλαιάς τακτικής διαδικασίας, υποθέσεις ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών) – Νέα δικάσιμος η 8η/10/2021 {συνημ}.