Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κ. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας με αριθμό 15/1-2-2021 περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από 1-2-2021 έως 8-2-2021.

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κ. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας με αριθμό 15/1-2-2021 περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από 1-2-2021 έως 8-2-2021.
                 Πτολεμαϊδα, 1-2-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
       Ταχ.Δ/νση: Λαγοθηριανού και

Θεολογίδη, Πτολεμαϊδα.

       Τ.Κ.: 502 00
     Αρ Τηλεφώνου: 24630-22218,

24630- 24576.

     FAX: 24630-24579

e-mail: [email protected]

 

      Αρ πράξης: 15/1-2-2021 

               Προς

1.Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

           (Γραφείο Υπουργού)

2. Τον  κ. Γενικό Γραμματέα    Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

3. Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

4. Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

5. Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

 

 

Aφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 1 ΑΑ4, της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.1.2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 341/29.1.2021 (επανεκτύπωση), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 1.2.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8.2.2021 και ώρα 6:00 ισχύουν τα εξής:

Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση, κατά τα άρθρα 2 και 3 της υπ’αριθμ.13/25-1-2021 πράξης μας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, τούτη θα συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω δήλωση θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα της συγκεκριμένη δικασίμου.

Επίσης, το Προανακριτικό Τμήμα θα εκτελεί εισαγγελικές παραγγελίες διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, που έχουν επείγοντα και κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Κατά τα λοιπά θα ισχύσει στο σύνολό της η προαναφερόμενη υπ’αριθμ. 13/25-1-2021 πράξη μας.

 

                         Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

                                               ΑΘΗΝΑ ΦΟΝΗΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄