Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους του ΤΥΔΕ (συνημ).