Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 17/2021. – Ρύθμιση ειδικότερων λειτουργιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας – Ανακοίνωση για τη δικάσιμο του Πολιτικού Εφετείου της 7ης Απριλίου 2021 (δύο συνημμένα έγγραφα).

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 17/2021. – Ρύθμιση ειδικότερων λειτουργιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας – Ανακοίνωση για τη δικάσιμο του Πολιτικού Εφετείου της 7ης Απριλίου 2021 (δύο συνημμένα έγγραφα).