Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 35/2021 – Τρόπος λειτουργίας Πρωτοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 6 Απριλίου 2021και ώρα 6:00 π.μ. έως Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. (ένα συνημμένο έγγραφο)

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 35/2021 – Τρόπος λειτουργίας Πρωτοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 6 Απριλίου 2021και ώρα 6:00 π.μ. έως Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. (ένα συνημμένο έγγραφο)