Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 8ης Απριλίου 2021.

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 8ης Απριλίου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΘΕΜΑ

Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές
αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 από 3-4-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ ΦΕΚ
1308 /3-4-2021)

 

Κοζάνη, 6 Απριλίου 2021
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Παπακώστας