Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δημοσίευση του Νόμου 4321/2015 – Επανεκκίνηση Ελληνικής Οικονομίας και λοιπές διατάξεις

Δημοσίευση του Νόμου 4321/2015 – Επανεκκίνηση Ελληνικής Οικονομίας και λοιπές διατάξεις

Για προβολή του Φ.Ε.Κ. 32/τ. Α΄/21-03-2015, όπου δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4321/2015 για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και λοιπές διατάξεις κάντε κλικ εδώ.

Αντιμετωπίζονται προβλήματα φορολογικής και ασφαλιστικής φύσης.

Ειδικότερα τα ασφαλιστικά θέματα αντιμετωπίζονται στα Άρθρα 28 – 35 του δημοσιευθέντος Νόμου.