Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την άμεση εφαρμογή του Νόμου 4321/21-03-2015

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την άμεση εφαρμογή του Νόμου 4321/21-03-2015

Για την προβολή της κατεπείγουσας εφαρμοστέας εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσον αφορά την έναρξη και λειτουργία του Νόμου 4321/21-03-2015 πατήστε εδώ