Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συμπλήρωση του Ν. 3326/2004 “Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις”

Συμπλήρωση του Ν. 3326/2004 “Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις”

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αριθμ. 98535/18-12-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 3578/Β’/31-12-2014) σχετικά με την “Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας”.