Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 187 ΠΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 187 ΠΚ