Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διευκρινίσεις για το πλαίσιο της αποχής

Διευκρινίσεις για το πλαίσιο της αποχής

Σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. για την σύνταξη του ΔΣΚ με την απόφαση της Ολομέλειας σχετικά με την αποχή διευκρινίζουμε ότι το πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής και του Δ.Σ.

Πλαίσιο αδειών :

Ποινικές υποθέσεις :

Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

Όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης).

Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, δηλαδή όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Πολιτικές υποθέσεις :

Για συζήτηση αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.

Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Δεν απαιτείται άδεια : Για κατάθεση προτάσεων, προσθηκών,  υπομνημάτων και  αντιρρήσεων (σε Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), καθώς και για επίδοση εξωδίκων και αποφάσεων. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών.

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ.Γραμματέας
Χρήστος Δημητρόπουλος

Ιωάννης Αυγερινός