Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΠΟΧΗ ΔΣΚ – 16-17 και 21-22 Νοεμβρίου 2023