Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την λειτουργία των Δικαστηρίων (συνημ).