Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης (συνημ).

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης (συνημ).