Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ προληπτικών μέτρων – Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (συνημ).

Νέα ΚΥΑ προληπτικών μέτρων – Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (συνημ).

Για την Π.Ε. Κοζάνης ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12, στην παράγραφο 5 του οποίου προβλέπεται ότι οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν από τις 06:00 π.μ. της 7/11/2020. Μέχρι τότε ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις, τις οποίες παραθέτουμε συνημμένες για την διευκόλυνσή σας.