Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοίνωση κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 θα εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, μόνο όσοι διαθέτουν:

  1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με το άρθρ. 10 παρ.2    ή
  2. Πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3   ή
  3. Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό CONID– 19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν την είσοδο, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού CONID– 19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3

Τις προσεχείς ημέρες, θα γίνεται έλεγχος των παραπάνω πιστοποιητικών από άτομο  ιδιωτικής φύλαξης.

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ