Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας

Το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φυσικών προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του διαχειριστή αφερεγγυότητας λήγει σήμερα στις 19:00 μ.μ. Η σχετική ανακοίνωση για την υποβολή των αιτήσεων διατίθεται εδώ, η αίτηση υποβάλλεται εδώ και ο οδηγός χρήσης της σχετικής πλατφόρμας βρίσκεται εδώ.