Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη υπηρεσιών Δικαστών για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 (συνημ).

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη υπηρεσιών Δικαστών για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 (συνημ).