Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποβολή αιτήσεων για την κατάρτιση πινάκων αυτεπάγγελτου διορισμού, νομικής βοήθειας κλπ (σύνολο 7 – προθεσμία έως και την 20η/10/2017) – Συνημμένη αίτηση

Υποβολή αιτήσεων για την κατάρτιση πινάκων αυτεπάγγελτου διορισμού, νομικής βοήθειας κλπ (σύνολο 7 – προθεσμία έως και την 20η/10/2017) – Συνημμένη αίτηση

Κοζάνη, 0410-2017

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους παρακάτω πίνακες, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Ειδικότερα οι πίνακες αυτοί είναι οι εξής:

1) Πίνακας αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (παράσταση σε κακουργήματα κλπ).

2)  Πίνακας για νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις (Ν 3226/2004).

3) Πίνακας για νομική βοήθεια σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις (Ν. 3226/2004).

4) Πίνακας συνδίκων πτώχευσης. Στο συγκεκριμένο πίνακα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή συνάδελφοι, οι οποίοι ασκούν δικηγορία για χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ετών.

5) Πίνακας εκκαθαριστών υπερχρεωμένων καταναλωτών.

6) Πίνακας για νομική βοήθεια σε Διοικητικές υποθέσεις.

7) Πίνακας δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων.

Η σχετική αίτηση διατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Σ.Κ., έχει δε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα dsk.gr. συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                           KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ