Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του ΔΣΚ – Προθεσμία έως την 31η Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του ΔΣΚ – Προθεσμία έως την 31η Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25

ΚΟΖΑΝΗ –ΤΗΛ:24610-36018

                     FAX: 24610-36095

website: dsk.gr

e-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,   

            Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με τη με αριθμό 23/29-09-2017 απόφασή του

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ενόψει της λήξης της θητείας του την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και από ώρα 07:00  π.μ. έως 07:00 μ.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, από την Εφορευτική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Στην περίπτωση μη επίτευξης εκλογής Προέδρου κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, στον ίδιο τόπο και χρόνο από την ίδια Εφορευτική Επιτροπή χωρίς οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 97 του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»), ως ισχύει.

Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 1  του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»).

Τα μέλη που επιθυμούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι Πρόεδροι ή Σύμβουλοι κατά τις αρχαιρεσίες αυτές, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 105  του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»),  θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31/10/2017 στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με την απόδειξη του Συλλόγου για την καταβολή των εξόδων εκλογής [άρθρα 109 παρ. 1β, 111  Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»)].

Η υποβολή της αίτησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία είναι απαράδεκτη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»), η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου.

 

Κοζάνη, 29/09/2017

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ.

 

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ