Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου