Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023

Δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023