Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 27ης Μαΐου 2021.

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 27ης Μαΐου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
       

  ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 27ης ΜΑΪΟΥ 2021

ΕΚΘΕΜΑ 

Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 20, υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ.31950 από 22-5-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 2141/Β/22-5-2021).

Κοζάνη, 24 Μαΐου 2021

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Γεωργ. Παπακώστας