Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Λειτουργία Ειρηνοδικείου για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Λειτουργία Ειρηνοδικείου για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00
  

 

                         Κοζάνη, 23-5-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
  
       Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 25 
       Τ.Κ.: 50100 
     Τηλέφωνο: 24610-28744, 24610-

22600

     FAX: 24610-28744

e-mail: [email protected]

 

 
      Αρ πράξης: 190/23-5-2021 

Προς

Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

 

Αφού λάβαμε υπόψη τα άρθρα 1 και 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-5-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 2141/22-5-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00, και το άρθρο 83 του ν. 4790/2021, με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00, η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης θα γίνεται, όπως ορίζεται στις από 14 και 9 Μαΐου 2021 προηγούμενες  πράξεις μας, με τη μόνη διαφορά ότι στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες, προστίθενται και εκείνες των ασφαλιστικών μέτρων νομής.

 

                               Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

                                                ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄