Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 18ης Φεβρουαρίου 2021.

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 18ης Φεβρουαρίου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

                                                    ΕΚΘΕΜΑ                Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Από τις υποθέσεις του πινακίου θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 1α, 1β, 1γ, 1δ και 12 υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 από 10-2-2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ Β’ 534/10-2-2021).

 

 Κοζάνη,   15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Παπακώστας