Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Moνομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων που ματαιώθηκαν στις δικασίμους της 14ης/01/2021 και 21ης/01/2021 (δύο συνημμένα έγγραφα).