Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων Κοζάνης και την Πέμπτη 18/5/2017

Συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων Κοζάνης και την Πέμπτη 18/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. με απόφαση της 16ης Μαΐου 2017, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους, πλέον της ήδη αποφασισθείσας αποχής την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, επικυρώνοντας τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.