Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17/05/2017

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17/05/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. με την από 15/05/2017 απόφασή του αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17/05/2017, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις νέες προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό.

Πλαίσιο χορήγησης αδειών:

 • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Παραγραφές – προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις προσωρινών διαταγών
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α’ βαθμό και 7ετία σε β’ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
  Αναβολές

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.